Cena školení:

 • standardní - 650 Kč / osoba / hodina*
 • studentská - 450 Kč / osoba / hodina*
 • při dojíždění - dohodou dle vzdálenosti a požadavků
 • Hodiny je možné předplatit nebo, sdružovat do intenzivních bloků následujícím způsobem:**
   - předplatné pro 1 osobu na 8 vyučovacích hodin - 4 500 Kč / 3200 Kč studenti
   - předplatné pro 1 osobu na 16 vyučovacích hodin - 8 900 Kč / 5 700 Kč studenti
   - předplatné pro 1 osobu na 24 vyučovacích hodin - 13 500 Kč / 7 600 Kč studenti

Úvodní hodina - zdarma

Jak probíhá platba:

Placení probíhá na základě vystavené faktury následovně:
 • v hotovosti po skončené vyučovací hodině v případě osobní hodinové výuky
 • převodem nebo v hotovosti před započetím výuky v případě intenzivního školení
 • předem, převodem na účet v případě výuky pomocí prostředků dálkové komunikace (Skype, Team viewer,..)

* 1 vyučovací hodina = 45 minut

** Pro zvládnutí základů programu obsažených v orientačním výčtu v sekci výuka doporučuji alespoň třídenní intenzivní školení, respektive 24 vyučovacích hodin (nicméně nemusí to být určitě nezbytnostní, například pro někoho, kdo už se s 3D grafikou setkal)